Bilimsel Program


15 KASIM 2018, PERŞEMBE
Öğleden sonra

Kurslar iki ayrı seans olarak; 
13:00 - 15:00 ve 15:30 - 17:30 saatleri arasında gerçekleşecektir. 
15:00 - 15:30 Kahve Arası


Kurslara katılım her seans için 15 kişi ile sınırlıdır.

Kayıtlar müracaat sırasına göre değerlendirilecektir.

 

EKSİZYONEL CERRAHİ KURSU 
Model üzerinde temel tekniklerin uygulanması


Necmettin Akdeniz , Deniz Aksu Arıca , Seher Bostancı, Ekrem Civaş , Emel Fetil , Ali Karakuzu,
Tamer İrfan Kaya, Ayten Ferahbaş Kesikoğlu, Yasemin Oram, Muammer Seyhan, Bengü Gerçeker Türk

 
DOLGU KURSU
Eğitmen:
Burcu Yaman Göktürk
 
BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI KURSU
Eğitmenler:
Hatice Erdi Şanlı, Pelin Koçyiğit
 
İP KURSU
Eğitmen:
Recep Dursun
 
SKLEROTERAPİ KURSU

Cenk Akçalı, Cengiz Bolcal, Gökhan Erol

16 KASIM 2018, CUMA
08:30 - 09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:00 - 10:30 I. Oturum

Oturum Başkanları: Erbak Gürgey, Ali Tahsin Güneş
  Melanom Dışı Deri Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Bengü Gerçeker Türk
  Melanom Dışı Deri Tümörlerinde Topikal Tedavi Ayten Ferahbaş Kesikoğlu
  Melanom Dışı Deri Tümörlerinde Radyoterapi Serap Akyürek
  Kulak Tümörlerinde Cerrahi Tedavi M. Kürşat Gökcan
  Cerrah Gözüyle Dermatolojik Cerrahi Eğitimi Alper Alyanak
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00
II. Oturum

Oturum Başkanları:
Güneş Gür Aksoy, Cengizhan Erdem
  Reliability of Slides and Innovations in Mohs Micrographic Surgery
Kai Munte (Netherlands)
  Dudak Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Muhitdin Eski
  Limits in Dermatologic Surgery
Kai Munte (Netherlands)
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:15 III. Oturum

Oturum Başkanları: Aynur Akyol, Sevgi Bahadır, Hayriye Sarıcaoğlu
  Yaşlanan Yüzün Anatomisi Tülin Şen Esmer
  Kök Hücre Nedir? Erdal Karaöz
  Dermatolojide Kök Hücre Yasemin Koyuncu
  Kişiye Özel Çözümler ve Tersine Mühendislik Gürsel Turgut
  Kök Hücreden 3 Boyutlu Dolguya Yasemin Oram
15:15 - 15:30 IV. Oturum ‘’ENDÜSTRI KONUŞMALARI’’

Oturum Başkanları: Sevgi Bahadır
  Pruritik İnflamatuvar Dermatozlarda Yenilikçi Yaklaşımlar Melih Akyol
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 18:00
V. Oturum

Oturum Başkanları: 
Aysel Gürler, Ayşe Boyvat, M. Turhan Şahin
  Transepidermization of Drugs with the Aid of RF and Ultrasounds can Notable Improve Scar Tissue”
Mario Trelles (Spain)
  Keloid Tedavisine Yaklaşım Emel Fetil
  Stria Tedavisine Yaklaşım Ali Karakuzu
  Biofilm ve Yara Bülent Ertuğrul
  Topikal Yara Tedavileri Tamer İrfan Kaya
  Yara ve Deri Mikrobiyomu Emel Bülbül Başkan
  Venöz Ülsere Yaklaşım Necmettin Akdeniz
  Diyabetik Ayağa Yaklaşım Gülru Erdoğan
18:00 - 19:00 Serbest Kürsü (SS-01 / SS-10)

Oturum Başkanları: Meral Ekşioğlu, Ercan Arca
SS - 01 Yanık ve Diğer Nedenlere Bağlı Skarlarda Skar Azaltıcı Tedavilerin Etkinliği: Retrospektif Pilot Klinik Araştırma
Hasan Mete Aksoy, Berna Aksoy, Aslı Tatlıparmak, Emel Çalıkoğlu
SS - 02 Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde Gerçekleştirilen Dermatolojik Cerrahi Girişimler; Retrospektif Analiz
Ekrem Çakar
SS - 03 Sıradışı Erbium: YAG Lazer Uygulamaları
Ayşenur Botsalı, Ercan Çalışkan, Erol Özan, Halil İbrahim Duruk, Mustafa Tunca
SS - 04 Baş ve Boyun Bölgesindeki Kütanöz Neoplastik Lezyonlara Cerrahi Yaklaşım
Müge Özçelik Korkmaz, Bahar Sevimli Dikicier
SS - 05 İnterferon-alfa-2b ile Tedavi Edilen Skuamöz Hücreli Deri Kanseri: FDG-PET ile Tedaviye Cevabın Değerlendirilmesi
Kadir Küçük, Ercan Çalışkan, Semra İnce
SS - 06 Kryoterapi Zengin Endikasyon Seçenekleriyle Cerrahinin İyi Bir Alternatifi: 15 Yıllık Deneyim
Habibullah Aktaş
SS - 07 Herediter Leiomyomatozis Olan İki Hastanın Krioterapi ile Tedavisi
Belkız Uyar
SS - 08 Genital Siğil Tedavisinde Imiquimod ile Cerrahi Yöntemin Karşılaştırılması
İlknur Çöl Madendağ, Yusuf Madendağ
SS - 09 Büyük Boyutlu Malign Deri Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşımlar
Aydın Turan
SS - 10 Onikopapilloma: Preoperatif ve İntraoperatif Dermoskopik Bulgular
Ömer Faruk Elmas, Mahmut Sami Metin

17 KASIM 2018, CUMARTESİ
07:30 - 08:15

Serbest Kürsü (SS-11 / SS-16)

Oturum Başkanı: Müzeyyen Gönül

SS - 11 Displastik Nevüs ve Primer Kutanöz Melanoma Olgularının Demografık ve Klinik Özellikleri: Bir Retrospektif Çalışma
Sertaç Şener
SS - 12 Diyabetik Ayak Tedavisinde Uzmanlaşma Gerekliliği
Savaş Bayrak
SS - 13 Hipertrofik Skar ve Keloid Tedavisinde Cerrahi ve Postoperatif Elektron Beam Tedavisinin Uzun Dönem Etkinliği: 9 Hastada Takip Sonuçları
Pınar İncel Uysal
SS - 14 Human Papilloma Virüse Bağlı Anal ve Perianal Bölge Kondilomlarında Cerrahi Deneyimlerimiz
Şükrü Çolak, Ekrem Çakar
SS - 15 Aspergillus Niger’in Sebep Olduğu Onikomikozis Olgusu
Seher Bostancı, Bengü Nisa Akay, Merve Aygün, Ebru Evren, Aylin Heper
SS - 16 Kseroderma Pigmentozum, Aynı Anda Çok Sayıda Eksizyon Gerekli mi ?
İbrahim Halil Yavuz, Göknur Özaydın Yavuz
08:30 - 10:30
VI. Oturum

Oturum Başkanları:
Neslihan Şendur, Osman Köse, Gonca Elçin
  Akne  ve Rozasea Tedavisinde Lazer, IPL Turna İlknur
  Psoriasis Tırnak; Lazer, IPL Fatih Göktay
  Genital Rejuvenasyon Emel Erdal
  Vasküler Lezyonlar ve Lazer-IPL: Deneyimlerimiz Ekrem Civaş
  Successful Rejuvenation of Dark Skin Photo-types with the Er: YAG Laser and Spatially Modulated Ablation Technology Mario Trelles (Spain)
  Chemical Peels for Medical Indications Marina Landau (Israel)
  Tartışma
10:30 - 11:00 Kahve Arası
11:00 - 12:00
VII. Oturum -  Keynote Speaker

Oturum Başkanı: Mehmet Ali Gürer
  “Laser Skin Resurfacing, Ablative and Non-Ablative: Where We Were and Where Are We?”
Mario Trelles (Spain)
12:00 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00
VIII. Oturum

Oturum Başkanları: Ülker Gül, İbrahim Tekdemir, Meltem Önder
  Yüzde Tehlikeli Anatomik Bölgeler Ali Fırat Esmer
  Toksin Uygulamaları için Hedef Kas ve Dozlar Pelin Koçyiğit
  Dolgu: Alın, Temporal, Periorbital Filiz Kuşak
  Dolgu: Malar, Submalar, Nazolabial Hatice Erdi Şanlı
  Dolgu: Burun, Dudak, Çene Yelda Kapıcıoğlu
  Mikro İğneleme: Nerede, Ne Kadar Etkili ? Muammer Seyhan
  How to Avoid and Treat Vascular Complications of Dermal Fillers Marina Landau (Israel)
15:00 - 15:30 Kahve Arası
15:30 - 16:45 IX. Oturum

Oturum Başkanları: Şevki Özdemir, Nihal Kundakçı, Akın Aktaş
  Alopesilerde Biopsi: Ne Zaman, Nereden, Nasıl ? Deren Özcan
  Skleroterapi: Retiküler Venler ve Telenjiektazilere Yaklaşım Cengiz Bolcal
  Tırnak Batmasına Yaklaşım Berna Aksoy
  Hidradenitis Supurativa: Ne Zaman, Nasıl Cerrahi Tedavi ? Tuğrul Dereli
  Hidradenitis Supurativa: Ne Zaman, Nasıl Medikal Tedavi ? Seçil Vural
16:45 - 17:15 X. Oturum ‘’ENDÜSTRİ KONUŞMALARI’’

Oturum Başkanları: Ali Karakuzu, Emel Erdal
  Hidradenitis Supurativa: Olgularla Didem Didar Balcı
  Bilinen Nd-Yag ve Er-Yag Lazerin Ötesinde Neler Var ?
Ödül Kazanmış FOTONA SP DYNAMIS PRO Lazerinin Analizi
Dilek Başaran
17:15 - 18:00 XI. Oturum ‘’AKILCI İLAÇ KULLANIMI’’

Oturum Başkanları: Ahmet Metin, Mukadder Koçak
  Dermatolojik Cerrahide Güneş Koruyucuların Önemi İncilay Kalay
  Dermatolojik Cerrahi ve Retinoidler Deniz Aksu Arıca
  Saç Uyarıcılar: Topikaller ve Düşük Seviyeli Lazer Gülbahar Saraç
18:00 - 18:30 Kapanış

18 KASIM 2018, PAZAR
Anatomi Kursuna katılım her grup için 25 kişi ile sınırlıdır.
Kayıtlar müracaat sırasına göre değerlendirilecektir.

Kurs 08:00 - 17:45 saatleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı salonlarında gerçekleşecektir.